Dowód zakupu

- każdy klient otrzymuje fakturę

- faktura jest równocześnie gwarancją, chyba że opis towaru wyraźnie mówi inaczej

- nie jesteśmy płatnikiem VAT