Monitoring instalacji fotowoltaicznych 

 Monitoring instalacji fotowoltaicznych

 


 

Nasze instalacje

Prądotwórcze
PC i pomiary temperatur
Rejestrujące zużycie
Wiatrowe

 

 

Wybierz dzień

produkcji instalacji

 

18 on-line

293257 unikalni

10661623 wszyscy

 

Baza podstawowej wiedzy

wzory i programy  składniki  zalety  rozmiar instalacji  nasłonecznienie   produkcja energii  częste pytania  zapytaj eksperta

 

Produkcja energii
Produkcja energii w systemach fotowoltaicznych jest powiązana z warunkami nasłonecznienia, które panują w danym miesiącu. W przypadku fotowoltaiki temperatura powietrza nie ma znaczącego wpływu, tak jak to ma miejsce w przypadku kolektorów słonecznych. Sytuacja jest tutaj nawet odwrotna – chłodniejszy moduł fotowoltaiczny wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż nagrzany moduł oświetlony tym samym strumieniem światła. W związku z tym systemy fotowoltaiczne mogą w efektywny sposób generować energię także w zimie.

W poniższej symulacji zakładamy, że nasza instalacja ma moc 1 kWp i jest ustawiona idealnie w południowym kierunku pod kątem 30 stopni (kąt optymalny pod względem uzysku energii w ciągu roku). Przyjmując, że roczna suma napromieniowania dla przykładowej lokalizacji to 1150 kWh/m2, a straty w systemie fotowoltaicznym wynoszą około 18,5%, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW jest w stanie wyprodukować około 1000 kWh energii.

Można założyć, że każdy 1 kWp dobrej jakości instalacji wyprodukuje 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Poniżej wykres przedstawiający produkcję energii w skali całego roku (lokalizacja Polska).
 
Można zauważyć, że 75% energii produkowane jest w półroczu od kwietnia do września, co powoduje ze zysk ze sprzedaży energii także posiada taki rozkład.

A co w przypadku, gdy instalacja nie jest ustawiona idealnie na południe lub nachylona jest do poziomu pod innym kątem? Można wyliczyć względny uzysk energii w stosunku do optymalnego położenia – pomoże w tym poniższa tabela.