Monitoring instalacji fotowoltaicznych 

 Monitoring instalacji fotowoltaicznych

 


 

Nasze instalacje

Prądotwórcze
PC i pomiary temperatur
Rejestrujące zużycie
Wiatrowe

 

 

Wybierz dzień

produkcji instalacji

 

18 on-line

293257 unikalni

10661625 wszyscy

 

Baza podstawowej wiedzy

źródło czysty-zysk.pl

wzory i programy  składniki  zalety  rozmiar instalacji  nasłonecznienie   produkcja energii  częste pytania  zapytaj eksperta

 

Nasłonecznienie
Nasłonecznienie bardzo często mylone jest z usłonecznieniem oraz natężeniem promieniowania słonecznego, dlatego poruszając się w temacie energii słonecznej warto przytoczyć różnice między tymi podstawowymi wielkościami.
  Natężenie promieniowania słonecznego jest to chwilowa wartość mocy promieniowania słonecznego padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego metra kwadratowego, prostopadłą do kierunku promieniowania. Jednostką jego jest [W/m²] lub [kW/m²]. Do atmosfery ziemi dociera ze słońca strumień energii o mocy 1366 [W/m²] i jest to tak zwana stała słoneczna. Energia ta częściowo odbija się od atmosfery i jest rozpraszana zanim dotrze do powierzchni ziemi. Natężenie promieniowania słonecznego docierające do powierzchni ziemi zawiera się w przedziale 100 – 800 [W/m²] w ciągu dnia. Najwyższe wartości odnotować można w słoneczne bezchmurne dni i mogą osiągać ponad 1000 [W/m²]. Wartość ta nie odzwierciedla jednak w żaden sposób możliwości uzysku energii w skali roku, ponieważ jest tylko wartością chwilową natężenia – nie uwzględnia ona ilości godzin słonecznych w roku na danym obszarze.

Wartością najbardziej przydatną podczas szacowania uzysku energii jest nasłonecznienie. Interpretować je należy, jako sumę natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie dla danej powierzchni np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia lub roku na powierzchni 1m². Nasłonecznienie jest wielkością opisującą ilość energii słonecznej przypadającej na powierzchnię w danym okresie czasu. Nasłonecznienie najczęściej wyrażane jest w kWh/m² na rok. Dla Polski zawiera się w przedziale od 1050 – 1150 kWh/m²/rok. Poniżej mapa z nasłonecznieniem w Europie (źródło: Solargis)
Często można spotkać się z opiniami, że wykorzystanie energii słonecznej w Polsce nie ma większego sensu, ponieważ „za mało u nas świeci słońce”. Jest to błędna opinia. Zasoby energii słonecznej w Polsce są prawie identyczne do istniejących w Niemczech, które są światowym liderem w produkcji elektryczności z energii słońca. Wynika to z położenia na takiej samej szerokości geograficznej. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, gdzie nasłonecznienie jest nawet do 25% mniejsze niż w Polsce, zainstalowano w 2011 roku ponad 1000 megawatów systemów fotowoltaicznych. Polska pod koniec 2012 roku posiadała niewiele ponad 2 megawaty