Monitoring instalacji fotowoltaicznych.
  produkcja pobór
moc W 14161 W
wyd. 0 % 0,0 %
dziś Wh 12468 Wh


dziś
 
0,0 % z PV